de bijbel
Hoe komen we aan de bijbel? De boeken van de bijbel zijn geschreven door verschillende schrijvers, die allemaal geïnspireerd werden door God. Mozes heeft het grootste deel van het boek Genesis uit de bijbel geschreven. Hij bracht veel tijd met God door en God heeft hem in deze tijd veel geleerd en doorgegeven. Ook over de begin van de wereld, de zondvloed enz. Verder zei God  tegen zijn profeten dat zij Zijn woorden moesten opschrijven. Dit kunnen we lezen in bijvoorbeeld het boek Jeremia 30:2: "Zo zegt de Here, de God van Israël: schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek". Dan zijn er ook geschiedkundige boeken opgenomen en het nieuwe testament is hoofdzakelijk geschreven door mensen die alles met eigen ogen hadden meegemaakt. Paulus was hierop een uitzondering, maar voordat hij aan zijn roeping begon bracht hij een hele tijd in de woestijn door en de Heer heeft veel dingen aan hem persoonlijk doorgegeven. Lucas was een dokter en hij heeft veel informatie verzameld uit allerlei betrouwbare bronnen van die tijd. Dit is dus de manier waarop de Bijbel tot stand is gekomen. Het is eeuw na eeuw zeer nauwkeurig opgeschreven en doorgegeven aan volgende generaties. Er is géén enkel ander boek dat op deze manier tot stand is gekomen. Het is daarmee uniek in zijn soort. De Bijbel waarschuwt voor het “toevoegen” of “afdoen” van het Woord. De schrijvers en overschrijvers, zowel de Joden vroeger, als de monniken later, hebben dit altijd zeer serieus genomen en zelfs methoden ontwikkeld om te zorgen dat er geen letter te véél of te weinig werd overgeschreven en dat elke kopie een exacte kopie van het origineel was. De vondst van bijvoorbeeld de Dode Zee rollen, toonde dit nog maar eens duidelijk aan. Er was in al die eeuwen niets van de boodschap verloren gegaan. Waar gaat de bijbel over? De Bijbel vertelt ons hoe de mens door God werd gemaakt en hoe hij ongehoorzaam werd aan Hem. Hierdoor werd de relatie met God verbroken. Later koos God een man genaamd Abraham, waarmee hij een verbond sloot. Hij noemde het volk wat uit hem en zijn zoons geboren werd, het volk Israël. Hoe Hij met dit volk handelde en hoe dit volk hem vaak verdriet deed wordt allemaal in de bijbel beschreven. Uiteindelijk stuurt God Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde om de verbroken relatie met Hem te herstellen en te sterven voor de zonde van alle mensen. De mens heeft vergeving nodig en verlossing en alleen de Zoon van God kan dit bewerken. De Bijbel vertelt ons de waarheid over ons zelf, hij houdt ons als het ware een spiegel voor. Ook wordt in de bijbel verteld over de vijand van God, de satan. Om de bijbel te begrijpen hebben we de Heilige Geest nodig, die ons hierbij zal helpen. We ontvangen deze op het moment dat we in de Here Jezus gaan geloven, en Hem aannemen als onze Redder en Verlosser.