Op zoek naar de ware kerk
Nadat ik Jezus in mijn leven aanvaard had, begon mijn leven drastisch te veranderen. Eigenlijk wilde ik geen kinderen in deze wereld, maar toen wilde ik dit toch aan God gaan overlaten. Gerard ging hierin mee en alhoewel de doktoren tegen me gezegd hadden dat mijn baarmoeder door de pil zo gekrompen was, dat ik misschien geen kinderen kon krijgen, is dat achteraf behoorlijk meegevallen. Toen begon ik me af te vragen wat nu eigenlijk de ware kerk was en ik kreeg ook vragen over de doop. Ik was als baby gedoopt, maar in de bijbel las ik dat mensen pas gedoopt werden, als ze daar persoonlijk voor                                                           gekozen hadden en dat vond ik ook heel logisch. We gingen naar een                                                           interkerkelijke bijeenkomst in een Baptistenkerk en daar vroeg ik aan                                                           2 mannen de betekenis van de doop en zij konden daar vanuit de bijbel                                                           perfect antwoord op geven. Wat mij betreft had ik toen meteen de                                                           eerste de beste sloot of gracht ingegaan, maar zij doopten eens in de                                                           zoveel tijd in een zwembad. We werden uitgenodigd om een samenkomst                                                           van hun bij te wonen en dat bleek dus een pinkstergemeente te zijn.                                                           Zij kwamen niet in een kerk samen maar in een gymnastiekzaal van een                                                           school, dat was dus ff wennen, maar de diensten waren heel bijzonder                                                           en ik herkende heel veel dingen uit de bijbel, die ik in de katholieke                                                           kerk nooit meegemaakt had.  We bleven daar en lieten ons daar ook dopen, en we leerden veel dingen over en uit de bijbel, die we nooit geleerd hadden. Gerard kwam ook uit de katholieke kerk, maar die was daar veel strenger mee opgevoed. Achteraf wilde vrijwel niemand iets meer van de kerk weten en ook niet meer van God. Nu wil ik niet zeggen dat dit de enige ware kerk (stroming) is, maar vrijwel alles wat verkondigd werd, was ook in de bijbel terug te vinden. Ik kreeg daar ook een veel beter beeld, van wie God is en wie Zijn Zoon Jezus is en hoe de Heilige Geest werkt. Toen ik me een beetje in de kerkgeschiedenis begon te verdiepen, kwam ik tot de ontdekking hoe de protestantse kerk was ontstaan. Luther heeft zich enorm ingezet om allerlei wantoestanden in de katholieke kerk aan de kaak te stellen. Een van de ernstigste dingen was het feit dat je je zonden af kon kopen d.m.v. aflaten. Dat was natuurlijk een goed handeltje, daar schijnen ze de bouw van de St. Pieterskerk mee bekostigd te hebben. Maar het is wel het slechtste wat ze konden doen. Jezus heeft met Zijn leven betaald voor onze zonden, en nu wilden zij zich ervoor laten betalen. Als je dus geen geld had, bleef je mooi met je zonden zitten, waardoor zij het christelijke geloof tot één grote leugen maakten. Dus de scheuring die Luther had veroorzaakt, was naar mijn mening volkomen terecht. Ik geloof persoonlijk dat in iedere kerkstroming waarachtige en oprechte gelovigen zitten die tot het Lichaam van Christus behoren, zoals de kerk/gemeente in de bijbel ook genoemd wordt. Een volmaakte kerk bestaat niet, omdat we ook als oprechte gelovigen nog niet volmaakt zijn van onszelf, maar volmaakt Zijn in Hem, de Enige Die zonder zonde was.