Op zoek naar de waarheid
Alhoewel ik van kind af aan wel in God geloofde, wist ik weinig van Hem of van het geloof en ook niet van de bijbel. Mijn vader had zich op latere leeftijd in de katholieke kerk laten dopen, maar van hem heb ik ook niks mee gekregen op dat gebied. We gingen wel naar de kerk, maar dat sprak me weinig aan, hing aan elkaar van allerlei tradities en had naar mijn idee weinig inhoud. Mijn moeder was van huis uit hervormd, maar deed er niks meer aan. Achteraf dacht ik dat ze het geloof wat ze misschien ooit had, kwijt was geraakt in de oorlog. Verder ging ik wel naar katholieke scholen en wellicht heb ik daar iets van bijbel verhalen mee gekregen, eerlijk gezegd weet ik het niet meer precies. Ik had altijd wel een 10 voor katechismus, maar geen flauw idee meer wat daar in stond. Ik was inmiddels getrouwd en kreeg de behoefte om de bijbel te gaan lezen, dat was al bijzonder. Ik las al de evangeliën, en wat me het meeste triggerde was het feit dat Jezus zei, dat wanneer iemand je op de ene wang sloeg, je ook de andere toe moest keren. Dat ging me veel te ver, en ik sloeg met een klap de bijbel dicht. Daarna ging ik me in van alles en nog wat verdiepen, zoals astrologie en allerlei occulte zaken. Ik verwachtte dat de puzzelstukjes wel een keer in elkaar zouden passen, maar dat gebeurde niet. Via de boekenclub, kwam ik met een boek in aanraking “de planeet die aarde heette”, dat boek maakte indruk op me en liet me de bijbel van een hele andere kant zien. Maar het allerbelangrijkste was, dat erin stond dat je Jezus in je leven moest aanvaarden. Geen flauw idee wat dat precies betekende, maar ik vroeg of Hij op dat moment in mijn leven wilde komen. Ik kreeg geen bijzondere ervaring en leefde mijn leven verder. Maar na verloop van tijd merkte ik dat mijn leven drastisch begon te veranderen, ik ging opnieuw de bijbel lezen, van het begin tot het eind. Niet dat ik hem nu helemaal begreep, maar God begon toch duidelijk door Zijn Woord tegen me te spreken. In de eerste plaats over astrologie, dat Hij wilde dat ik daarmee ging stoppen en als ik iets wilde weten, ik dat aan Hem mocht vragen, als Hij het nodig vond dan zou Hij me dingen laten zien. Verder stopte ik met occulte zaken, omdat ik begreep dat deze uit het rijk van de duisternis kwamen, waarmee ik me niet in moest laten. Later zag ik dat ik in mijn zoektocht naar de waarheid was uitgekomen, bij Degene die van Zichzelf gezegd heeft, dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat er niemand tot de Vader (God) kan komen dan door Hem.