De wederkomst van Jezus
Komt Jezus weer terug? Het zal bekend zijn dat christenen verwachten, dat de Here Jezus terugkomt naar de aarde en ditmaal om als Koning te heersen vanuit Jeruzalem. De Joden verwachten ook dat de Messias zal komen. Alleen hebben de meesten van hen nooit begrepen dat Hij al een keer geweest is. Toen kwam Hij om te dienen en te sterven aan een kruis, niet alleen voor de zonden van de Joden, maar van iedereen die dit gelooft. In hun eigen boeken is dit geprofeteerd, maar zij verwachtten alleen iemand die hen kwam verlossen van hun vijanden (van de Romeinen) en niet van hun zonden. Ditmaal zal Hij ook komen om hen te verlossen van hun vijanden en dat zijn er velen. Wat staat er in de bijbel over de wederkomst van Jezus In het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen spreekt Jezus Zijn laatste afscheidswoorden tegen Zijn discipelen.
Zij zagen hoe Hij omhoog ging in de lucht, tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok.
Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan.
"Mannen uit Galilea", zeiden zij, "wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen, als u Hem hebt zien weggaan".
In Mattheus hoofdstuk 24 staan antwoorden van Jezus aan Zijn discipelen over Zijn wederkomst. Als je geen bijbel hebt, kun je dit hier nalezen, er staat ook te lezen welke dingen we in deze eindtijd kunnen verwachten. Of je kunt de bijbelapp van you version gratis downloaden in de app store. Meer over de wederkomst van Jezus