Wat houdt het evangelie in
Wat is zonde? In de bijbel staat: "Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor God's nabijheid".                                                                                                                                                                                                                Romeinen 3: 10-23 Wat vertellen deze verzen ons? Zij vertellen ons dat wij allemaal gezondigd hebben. Dat betekent dat we allemaal, niemand uitgezonderd, slechte dingen gezegd en gedaan hebben. Wanneer wij goed naar ons zelf kijken, en eerlijk zijn, is hier geen ontkennen aan. In Zijn Woord, laat God ons zien wat goed en wat slecht is. Onder andere in zijn geboden. Maar niemand heeft Zijn geboden kunnen of willen houden. We zijn allemaal trots, ondankbaar en egoïstisch geweest. We hebben er allemaal voor gekozen om onze eigen weg te gaan in plaats  van de weg die God ons laat zien. Dat is zonde. Samengevat staat in Romeinen 5: 12, 18 en 19 Zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Deze tekst stond al lang voordat de Here Jezus geboren was in de Bijbel Wij allen dwaalden als schapen, wij gingen allemaal onze eigen weg, toch legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!                                                                                                                                               Jessaja: 53-6
Hoe ontlopen we de straf op de zonde? Veel mensen denken "God is liefde" en daarom zal Hij de zonde niet bestraffen. Sterker nog, veel mensen ontkennen zelfs dat de zonde er is of dat er zoiets is als een "eeuwige straf". Maar God is een rechtvaardige God. Hij verdraagt het kwade niet en heeft daar een straf op gezet en moet deze ook uitvoeren. In Zijn grote liefde echter, heeft Hij een oplossing gevonden, waardoor Hij toch rechtvaardig blijft. Op zonde staat straf en Hij zond Zijn Zoon om deze straf in onze plaats te dragen, zodat wij op deze manier gerechtvaardigd kunnen worden en vergeven kunnen worden. Als wij deze vergeving in geloof aanvaarden dan ontlopen we de straf en ontvangen de Heilige Geest die ons de kracht gaat geven om zo te gaan leven zoals God het bedoeld heeft. We hoeven niet langer meer toe te geven aan de verkeerde en slechte dingen in ons.
Wij zijn voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat. Romeinen 5: 9  
Wat betekent het om gered te zijn? Gered zijn betekent dat al onze zonden zijn vergeven. Zij zijn weggedaan, God ziet ze niet meer. Wij zijn daardoor gered van de straf, die wij allemaal verdiend hadden. Jezus zei: "God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt wordt niet veroordeeld,  maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon."                                                                                                                                                                         Johannes 3:17 en 18 Je kunt dus niet gered worden door het doen van "goede werken".
Jezus heeft gezegd dat er een brede en smalle weg is en dat velen voor de brede weg kiezen. Als we naar de hemel willen, moeten we de smalle weg kiezen, Dit betekent dat we moeten geloven dat we alleen door Jezus gered kunnen worden.