filmpje*
De eerste kerk die we bezochten, was de kerk van alle naties. Deze kerk heet zo, omdat vele landen een bedrage geleverd hebben aan de bouw van deze kerk.
Het gevelmozaiek boven het hoofdportaal stelt de Here Jezus voor als bemiddelaar tussen God en de mensen. Door voor ons te sterven, droeg Hij de straf die wij allemaal verdiend hebben, daardoor kunnen wij weer vrede met God hebben. Dit is de enige manier waardoor wij in de hemel kunnen komen, door geloof in Jezus Christus de Zoon van God. Dus niet door goed ons best te doen.
Op de vier zuilen van de kerk staan de beelden van  de schrijvers van de vier evangelien van de bijbel.
Er zijn heel wat kerken te bewonderen in Jeruzalem,de ene nog mooier dan de andere.
Dit is de Heilige Grafkerk, waarvan volgens overleveringen beweerd wordt, dat hij gebouwd werd op de plek waar de Here Jezus, zowel gekruisigd als begraven zou zijn. De ladder boven de ingang mag volgens overleveringen niet verplaatst worden. Sinds iemand een keer uit het raam geklommen is en de ladder op een andere plaats gezet had, is het raam dicht gemaakt.
In de 19e eeuw ontstond de vraag of de kerk zich werkelijk op de plaats van de kruiziging bevond. De kruiziging zou volgens het Nieuwe Testament buiten de muren van Jeruzalem hebben plaats gevonden. In de kerk bevinden zich altaren en kapellen, die door verschillende christelijke geloofsgemeenschappen worden beheerd. Alleen de protestanten zijn hier niet vertegenwoordigd.
filmpje*
De mozaieken hiernaast stellen de Here Jezus met Zijn discipelen voor in de hof van Getsemane, waar Hij door Judas verraden werd met een kus.
Terug Terug Volgende Volgende