De bekende Oostpoort, waardoor de Messias zal binnengaan, als Hij komt om als Koning over de hele aarde te heersen en wanneer Hij Israel zal bevrijden van al Zijn vijanden. Zowel christenen als messiaanse Joden geloven dat Jezus de Messias is en de Zoon van God.
Onderaan de Olijfberg groeien enorm veel olijfbomen
De Leeuwenpoort bevindt zich in de Oostelijke muur en markeert het begin van de Via Dolorosa, de traditionele christelijke opvatting van de laatste gang van Jezus van de gevangenis naar de kruiziging. In de buurt van de boog van de poort zijn links en rechts twee afbeeldingen van luipaarden, vaak verward met leeuwen.
Het tempelplein zijn we niet op geweest
Centraal op het voormalige tempelplein, staat de islamitische rotskoepel, gebouwd op de rots, waar de profeet Mohammed zijn reis naar de hemel zou zijn begonnen. Het is dezelfde rots als waar Abraham zijn zoon Izaak moest offeren. Ernaast staat de Al-Aksa moskee. Het enige overblijfsel van de 2e Tempel is de Klaagmuur, een heilige plaats voor orthodoxe Joden. In 2014 bezetten leden van Hamas het tempelplein, om zo Joden te verhinderen met Pesach dit plein te bezoeken.
Drie mensen uit onze groep zijn op eigen gelegenheid wel het tempelplein op geweest.
Vanaf 1967, toen Jeruzalem weer één stad werd, lezen we in de media, dat dit de derde meest heilige plek is van de islam. In de koran wordt Jeruzalem echter nergens genoemd. Binnen de muren van Jeruzalem ligt in het noorden een islamitische wijk, in het westen een christelijke wijk, in het zuidwesten een Armeense wijk en in het zuidoosten is een joods kwartier.
De kruistochten werden georganiseerd om het christendom te beschermen. De eerste kruistocht komt aan in Jeruzalem in 1099 en neemt op gewelddadige wijze de stad in. Helaas worden daarbij islamieten en joden massaal om het leven gebracht, een pikzwarte bladzijde in de geschiedenis van het christendom.
Tempelplein
Terug Terug Volgende Volgende