Cobie
Het badwater van Bethesda was destijds het verzamelpunt voor zieken, kreupelen en gebrekkigen. Zij geloofden, dat het badwater geneeskrachtig was. Als het water bewoog dan genas degene die het eerst in het water was. De Here Jezus genas iemand die al 38 jaar ziek was (zonder dat het water bewoog).
Terug Terug Volgende Volgende