Resolutie 2361 (gedeelte)
Raad van Europa beslist dat vaccinaties niet verplicht, weigeraars niet gediscrimineerd, mogen worden, er geen vaccinatiepaspoort komt en moeten contracten van regering met vaccinfabrikanten volledig openbaar worden gemaakt. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 27 januari een amendement aangenomen waarin expliciet wordt gesteld dat vaccins NIET mogen worden verplicht in de EU, weigeraars niet mogen worden gediscrimineerd, en een vaccinatiecertificaat niet mag worden gebruikt als paspoort. Wel is de Parlementaire Vergadering een groot voorstander van vaccinaties, en is tevens besloten om ‘desinformatie en aarzelingen’ over de Covid-19 vaccins ‘met effectieve maatregelen’ tegen te gaan.In het rapport ‘Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations’ (Resolutie 2361) https://pace.coe.int/en/files/29004/html staat onder punt 7.3 te lezen dat de lidstaten en de EU dringend worden opgeroepen om ‘met het oog op het verzekeren van een hoge vaccin acceptatie 7.3.1. te verzekeren dat burgers zijn geïnformeerd dat de vaccinatie NIET verplicht is, en dat niemand op politieke, sociale of andere wijze onder druk wordt gezet om zichzelf te laten vaccineren, als zij dat zelf niet willen; 7.3.2. te verzekeren dat niemand wordt gediscrimineerd wegens het niet gevaccineerd zijn vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of niet gevaccineerd willen worden;7.3.3. vroegtijdig effectieve maatregelen te nemen om misinformatie, desinformatie en aarzelingen ten aanzien van Covid-19 vaccins tegen te gaan; 7.3.4. transparante informatie te verspreiden over de veiligheid en mogelijke bijwerkingen van vaccins, en met sociale media platforms samen te werken en deze te reguleren om te voorkomen dat misinformatie wordt verspreid; 7.3.5. helder te communiceren over de inhoud van contracten met vaccinproducenten, en deze publiekelijk beschikbaar te maken voor parlementair en publiek onderzoek;Onder punt 7.4 wordt tevens opgeroepen om zo snel mogelijk vaccins voor kinderen te ontwikkelen, en daarbij goed naar alle zorgen over de veiligheid en effectiviteit te kijken. Het belang van kinderen dient voorop te staan en in overeenstemming te zijn met de Rechten van het Kind zoals door de VN zijn vastgelegd. Daarbij moeten de wensen van kinderen zelf serieus worden meegewogen. 7.5.2. is eveneens van groot belang: ‘Gebruik vaccinatiecertificaten alleen waarvoor ze zijn bedoeld: het monitoren van vaccin effectiviteit, potentiële bijwerkingen en tegenreacties.’ Met andere woorden: vaccinatiecertificaten mogen NIET als paspoort of toegangsbewijs worden gebruikt. Onder punt 8 wordt gesteld dat het met oog op de democratie de nationale parlementen hun functie als (volks)vertegenwoordigers, wetgevers en toezichthouders in pandemieën moeten behouden. De Parlementaire Vergadering roept parlementen daarom op om deze machten uit te oefenen, zoals bepaald is, ook met het oog op de ontwikkeling, toewijzing en distributie van Covid-19 vaccins.Pro-EU regering moet nu kleur bekennen Nationale regeringen kunnen overigens besluiten zich hier niets van aan te trekken, maar daarmee zullen ze het failliet van de democratie in Europa en in hun eigen land onderstrepen. De (voorheen) liberale partijen VVD en D66 zijn groot voorstanders van verplichte vaccinaties, maar tevens erg pro-EU (vooral D66, dat openlijk een federale Superstaat wil).Als deze partijen in de regering nu nog steeds inzetten op gedwongen of gedrongen vaccinaties en het discrimineren van ongevaccineerden, dus het invoeren van een vaccinatiebewijs waarmee je weer toegang tot de onderdelen van de samenleving krijgt, dan zullen zij daarmee enkel bevestigen dat zij alleen pro- Europa zijn als het hun uitkomt.De Tweede Kamer kan zich de besluiten in dit Europese document eveneens zeer aantrekken, aangezien onze volksvertegenwoordigers vorig jaar, door akkoord te gaan met de spoedwet, juist een groot deel van hun toezichthoudende en wetgevende macht hebben opgegeven, en ons landsbestuur feitelijk hebben overgeheveld naar een handjevol ministers en enkele andere experts. Oftewel: naar een dictatuur, zeker nu het kabinet Rutte-III demissionair is.Goed nieuws voor mensen die zich niet willen laten vaccineren Het zeer positieve is dus dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft besloten dat vaccinaties nooit verplicht mogen worden gesteld, ook niet indirect, dat is door vaccinatiecertificaten als paspoorten en toegangsbewijzen te gaan gebruiken, en zo ongevaccineerden uit te sluiten van onderdelen van de samenleving. Kwalijk is echter dat de regeringen tegelijkertijd worden opgeroepen om de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van vaccins – die ook wetenschappelijk beslist niet onomstreden zijn – in te perken en zelfs met actieve maatregelen tegen te gaan. Ook de Parlementaire Vergadering staart zich blind op vaccins als DE oplossing voor de Covid-19 crisis, waar geen enkele kritische kanttekeningen bij worden geplaatst. Desondanks is dit eindelijk eens goed nieuws, aangezien mensen en partijen die zich om wat voor reden dan ook verzetten tegen vaccinaties en een vaccinatiepaspoort daar nu een stevige EU- rechtsgrond voor in handen hebben. Daarvoor hoeven ze niet eens een medische reden te hebben; enkel het niet willen laten vaccineren is voldoende. Ergens de toegang worden geweigerd voor het niet gevaccineerd zijn mag dus eveneens niet, ongeacht wat in Den Haag gedreigd of besloten wordt.
Terug Terug