Corona tests
Honderden artsen staan op tegen strategie Hugo de Jonge Demissionair minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, presenteerde op 19 februari jl. zijn nieuwe teststrategie. Vanuit de artsengemeenschap wordt hier vol ongeloof op gereageerd. Het Artsen Covid Collectief, dat ruim 1.000 medisch specialisten vertegenwoordigt, spreekt van een grote fout. “Zoals demissionair-premier Rutte zelf al aangaf, moet je je alleen laten testen bij klachten”, aldus Evelien Peeters, internist en voorzitter van het Artsen Collectief. “Meer en gedwongen (snel)testen bij niet zieke mensen leidt tot schijnveiligheid, versterkt angsten en is ethisch onverantwoord.” Het Artsen Collectief vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een sneltest/PCR- test meet geen virussen. Daarom kan de test op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig.1 2  “Wij maken ons ernstige zorgen over de maatschappelijke druk en angstcultuur die in stand gehouden wordt. Mensen volgen hierdoor bijna willekeurig adviezen van onze overheid op. Als medici twijfelen wij oprecht en ernstig aan zowel de fundamenten als de strategie van dit beleid.” Bewijs van tests of vaccinatie ‘Niet wenselijk en onrechtmatig’ In lijn met het advies van de Gezondheidsraad (14 januari jl.)3 die concludeert dat ‘een dergelijk beleid niet wenselijk en zelfs onrechtmatig is’, waarschuwt het Artsen Collectief voor de verregaande voorstellen. “Een gezonde geest in een gezond lichaam is niet zomaar een gezegde”, stelt Marcel Toth, psychiater. “De maatschappelijk druk, het elkaar controleren, de onzinnige taak voor gezonde mensen om te bewijzen dat ze gezond zijn; dit veroorzaakt allemaal ongetwijfeld meer ziekte door chronische stress (psychisch en lichamelijk) dan het ooit aan positieve effecten zal kunnen opleveren”. Deze duidelijke stellingname wordt breed gedragen binnen het Artsen Collectief dat medici vertegenwoordigt in vrijwel alle specialismen. Arts moet diagnose stellen: ‘Laat je niet testen zonder consult bij een arts’ Als grootste collectief van artsen in Nederland dat zich onafhankelijk bezighoudt met advies rondom COVID19, stelt het Artsen Collectief: “Wij adviseren burgers zich níet te laten testen zonder consult bij een arts. Al helemaal niet als er geen enkele sprake is van klachten.” De WHO is daarbij kraakhelder over het gebruik van testen: “PCR testen zijn bedoeld als hulpmiddel bij diagnosestelling. Uitkomsten moeten door medici altijd gewogen worden in het licht van de duur en het soort klachten, de medische voorgeschiedenis en het contact met zieke personen. En in het licht van de eigenschappen van een test en zijn betrouwbaarheid. Daarnaast maakt het uit hoeveel de ziekte voorkomt.” 4 Kwetsbaren gericht beschermen Het Artsen Collectief vindt de huidige beleidslijn maatschappelijk schadelijk en pleit voor het overstappen op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden. Mensen met klachten moeten verzocht worden om thuis te blijven. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en niet te worden getest. “We zullen op korte termijn toe moeten naar een duurzame oplossing. De kramp waarin politici geraakt zijn, is moeilijk te doorbreken. Daarom ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de burger in deze”, aldus infectioloog Hannah Visser. “Ik hoop dat mensen de situatie weloverwogen beschouwen en wij hopen als collectief bij te dragen aan onafhankelijke en professionele informatievoorziening”. https://www.ad.nl/buitenland/who-wie-geen-symptomen-heeft-verspreidt-coronavirus-nauwelijks ~a8ad38ea M. Tóth, H. Visser, Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/gezonde-mensen-maken-elkaar- niet-ziek.htm  
Terug Terug
Voor die sneltests is er een ludieke actie bedacht. Iedere Nederlander kreeg een uitnodiging in de bus om er 2 te bestellen, “just voor the fun”.